Társasági jog ügyvéd

A polgári jog a legáltalánosabb jogterület, amely minden személy életében jelen van a legegyszerűbb formában is, legyen az egy adásvétel, cégalapítás, öröklési jogvita, vagy bármilyen polgári peres eljárás. Egy egyszerűnek látszó polgári jogi peres vagy nemperes eljárásban is fontos a megfelelő ügyvéd kiválasztása, aki kellő jártassággal rendelkezik a polgári jog területén.

A Kecser Ügyvédi Iroda kiemelt polgári jogi tapasztalattal rendelkezik az ingatlanjog, az öröklési jog, és a társasági jog területén is. Az alábbiakban a társasági jogra térünk ki részletesebben, előbbi két témakörről a megfelelő kifejezésre kattintással, külön alcím alatt olvashat.

A társasági jog keretein belül a Kecser Ügyvédi Iroda vállalja a képviseletet a cégek létrehozásában, azok teljes működésén át, és amennyiben szükséges, esetleges megszüntetésük esetén is. Ezen a területen egy társasági jogi ügyvéd segítséget nyújthat az okiratok jogszabályoknak megfelelő elkészítésében, a bíróság vagy más hatóság előtt folyó eljárásokban, valamint foglalkozhat a fizetési problémák megoldásával is. A társasági jogi ügyvéd közreműködése biztosítja, hogy a cégek a jogszabályi követelményeknek megfelelően, zavartalanul működhessenek.

Cégalapítás

A cégalapítás menete, folyamata több lépésből áll, amelyek során a jogi képviselő közreműködése kötelező. A Kecser Ügyvédi Iroda a cégalapítást megelőző konzultáció során segít a megfelelő cégforma kiválasztásában, tájékoztatást ad a kezdeti lépésekről és költségekről, amelybe beletartoznak a cégalapítás költségei és a cégalapítás illetéke is, valamint az esetlegesen felmerülő egyéb költségek.

A cégalapítás a cégnév kiválasztásával kezdődik, amelynek során ügyvéd közreműködésével egyszerűbben meg lehet találni a jogszabályoknak mindenben megfelelőt.

Ezt követően kerül sor a cég székhelyének és telephelyének kiválasztására, a vezető tisztségviselő, a tevékenységek meghatározására, a jegyzett tőke rögzítésére. Ezen előbbiek mind olyan lépések, amelyeknél a Kecser Ügyvédi Iroda segítségével a cégalapítás menete gyorssá és hatékonnyá válik.

A jogi képviselő végig felügyeli a cégbejegyzési eljárást, tartja a kapcsolatot a Cégbírósággal. Ezen lépések eredményeként a cég hivatalosan bejegyzésre kerül a cégnyilvántartásba.

A cégalapítás költségei minden esetben egyedileg kerülnek meghatározásra a Kecser Ügyvédi Iroda által. A pontos költségek függenek a projekt komplexitásától, például attól, hogy a magyar nyelvű dokumentumokon túl milyen nyelveken kell azokat elkészíteni.

Cégmódosítás

A köznapi nyelven „cégmódosítás” során számos változást kell bejelenteni a cégbíróságnál, ezek közé tartoznak például a tagok személyében beállt változás, jegyzett tőke emelése, székhelyváltozás vagy ügyvezető változás, ezek eredményeképpen a létesítő okirat módosítása. A cégmódosítás illetéke megfizetése mellett a cégben beállt bármilyen változás bejelentése kötelező, a változásbejegyzési kérelem benyújtása jogi képviselő közreműködésével történik.

A Kecser Ügyvédi Iroda segítséget nyújt a változásbejegyzéshez szükséges dokumentáció előkészítésében és áttekintésében, a bejelentés lebonyolításában, valamint ezen túlmenően igény szerint a rendszeres jogi tanácsadásban.

Cégmegszüntetés, végelszámolás

A követeléskezelés és fizetésképtelenségről szóló alcím alatt észletezésre kerültek azok az esetek és eljárások, amelyek egy cég fizetésképtelensége esetén igénybe vehetők.

Az alábbiakban a cégmegszüntetés azon esete kerül bemutatásra, amikor a cég fizetőképes, eleget tud tenni a fennálló fizetési kötelezettségeinek – ezt nevezzük végelszámolásnak.

Két fő típusú végelszámolási eljárás különböztethető meg: az egyszerűsített és az általános eljárás. A fő különbségek ezek között az eljárás hosszúságában, a hozott döntésekben és a felmerülő költségekben rejlenek.

A Kecser Ügyvédi Iroda segítséget nyújt a cégmegszüntetésben a teljes végelszámolási eljárás során, kezdeményezi a végelszámolási eljárást és irányítja a folyamatot a végelszámolás elhatározásától kezdve, segíthet a megfelelő eljárási típus kiválasztásában, figyelembe véve az eljárás időtartamát, a döntéseket és a költségeket, valamint a cég egyéb érdekeit. A Kecser Ügyvédi Iroda igény szerint az eljárás teljes tartama alatt ellátja a jogi képviseletet, gondoskodik a szükséges jogi dokumentumok előkészítéséről és értelmezéséről. A végelszámolás során a rendelkezésre álló információk alapján tanácsadást nyújt a társaság jogi kötelezettségeiről és a végelszámolással kapcsolatos teendőkről, ezzel segítve, hogy a folyamat a lehető legrövidebb idő alatt és zökkenőmentesen bonyolódhasson le.

KAPCSOLAT
1097 Budapest, Nádasdy utca 12. 6. emelet 613.

Ezt a honlapot a Kecser Ügyvédi Iroda (nyilvántartási szám: 4549, nyilvántartó kamara: Budapesti Ügyvédi Kamara – 1055 Budapest, Szalay u. 7.) tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amelyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

Ez a honlap sütiket használ.

A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához.

Részletek