Büntetőjogi ügyvéd

Büntető ügyvédet keres? Esetleg egy feljelentés, vagy a feljelentés menete vonatkozásában van kérdése? A Kecser Ügyvédi Iroda rendelkezésére áll a büntetőjog egész területén, különösen kiemelt tapasztalattal rendelkezünk embercsempészés bűntettében. De mikor van szükség a védelemre a büntetőeljárásban? Mi teszi a jó büntető ügyvédet? Az alábbiakban összefoglaljuk Önnek a legfontosabb és leghasznosabb információkat, amelyeket a büntetőjoggal és a büntetőeljárás joggal kapcsolatban érdemes tudni.

Védelem a büntetőeljárásban

A terheltet megillető védelem a büntetőeljárás egyik alapeleme, a törvényes és szabályos eljárás garanciája. A terhelt a saját védelmén túl védelmével büntető ügyvédet, azaz védőt is megbízhat. A jogszabály egyes esetekben elő is írja, hogy kötelező a büntető ügyvéd, a védő által nyújtott védelem a terhelt számára a büntetőeljárásban. Így, többek között, kötelező a védő részvétele a büntetőeljárásban, ha a bűncselekményre a törvény 5 évi vagy annál súlyosabb szabadságvesztés kiszabását rendeli, ha a terhelt bármilyen formában fogva van, vagy amennyiben a terhelt a magyar nyelvet nem ismeri.

Miben segít egy büntető ügyvéd, egy védőügyvéd?

Ügyvéd fogadása nemcsak a kötelező védelem eseteiben célszerű, hiszen a legegyszerűbb tanúkihallgatás vagy kárigény érvényesítése, illetve a büntetőeljárás korai szakasza is megkívánja a szakértelmet, amelyhez a hatályos jogi szabályozás és jogi kifejezések ismerete elengedhetetlen. Ügyvéd hiányában könnyű elveszni az eljárásjogi részletekben, melyek gyakran hátrányos következménnyel járhatnak.

Az ügyvéd nemcsak az eljárás menetének átláthatóságát könnyíti meg, de főleg a büntetőjog területén fontos, hogy felkészíti ügyfelét a kilátásba helyezett jogkövetkezményekre, a hatóság kérdéseire, és tájékoztatást tud nyújtani minden szükséges és felmerült kérdésben.

Mire figyeljünk a megfelelő büntetőjogi ügyvéd választásánál?

Szakértelem és felkészültség: Az ügyfél célja, hogy megfelelő segítséget kapjon a büntetőeljárás bármely szakaszában. A megfelelő ügyvéd követelménye nemcsak saját feladatainak pontos ismerete, elengedhetetlen továbbá az is, hogy ügyfele számára a teljes eljárásban segítséget nyújtson, megfelelő felkészültséggel és szakértelemmel rendelkezzen az egyes eljárási cselekmények során ügyfele képviseletének ellátásakor, és tájékoztatást tudjon nyújtani a várható jogkövetkezményekről. Mindezen előbbiek a jogszabályok és az eljárás menetének pontos ismeretét követelik meg.

Elérhetőség: A szakértelem és felkészültség követelményén túl a jó ügyvéd ismérve, hogy a megfelelő időpontban tudjon megfelelő tájékoztatást nyújtani ügyfele részére. Elengedhetetlen tehát, hogy az ügyfél ügyvédjével bármikor kapcsolatba tudjon lépni. Egy ügyvédnek mindig elérhetőnek kell lennie ügyfelei számára, különös jelentőséggel bír ez a büntetőjog területén.

Átlátható díjazás és költségek: Az ügyvédnek egyértelműen tájékoztatnia kell ügyfelét mind a saját díjazására vonatkozó állandó, mind pedig az esetlegesen felmerülő, vagy eljárás közben megfizetendő költségekről.

A Kecser Ügyvédi Iroda az általa büntetőeljárásokban ellátott képviselete során maradéktalanul teljesíti a fenti feltételeket.

Kiemelt területek:

Védelem büntetőeljárásban: A büntetőeljárás és a büntetőjog fontos alapelvei közé tartozik, hogy senki sem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg bűnösségét a bíróság jogerős ügydöntő határozata meg nem állapítja. Ennek megfelelően a terheltnek a büntetőeljárás minden szakaszában joga van a hatékony védelemhez, amelynek ellátására jogosult védő közreműködését igénybe venni. A Kecser Ügyvédi Iroda biztosítja a hatékony védelmet, az eljárásra való felkészültséget és a védelem maradéktalan ellátását annak érdekében, hogy a terhelt jogszabályban biztosított jogai megfelelően érvényesülni tudjanak.

Sértetti jogi képviselet: A sértett számára kulcsfontosságú, hogy érdekeit megfelelően érvényesíteni tudja az általa elszenvedett sérelmeket követően, akár a büntetőeljárás kezdő szakaszában. A Kecser Ügyvédi Iroda segítséget nyújt a következőkben:

  • Feljelentés megtétele és a feljelentés menetének ismertetése
  • Egyéb beadványok (panasz, bizonyítási indítvány, fellebbezés) elkészítése és benyújtása
  • Kárigény érvényesítése
  • Idézés esetén az adott nyomozati cselekményre (tanúkihallgatás, helyszíni kihallgatás, szembesítés, személyes meghallgatás) történő felkészítés
  • Jogok és kötelezettségek vonatkozásában teljeskörű tájékoztatás nyújtása
  • Anyagi-, és eljárásjogi szabályok hatóságok általi megtartásának figyelemmel kísérése

Embercsempészés: A Kecser Ügyvédi Iroda kiemelt tapasztalattal és szakértelemmel rendelkezik az embercsempészés bűntette elkövetőinek képviseletében az eljárás bármely szakaszában akár magyar, akár külföldi elkövetők esetén.

KAPCSOLAT
1097 Budapest, Nádasdy utca 12. 6. emelet 613.

Ezt a honlapot a Kecser Ügyvédi Iroda (nyilvántartási szám: 4549, nyilvántartó kamara: Budapesti Ügyvédi Kamara – 1055 Budapest, Szalay u. 7.) tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amelyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

Ez a honlap sütiket használ.

A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához.

Részletek