Bevándorlási jog és idegenrendészet

A Kecser Ügyvédi Iroda széleskörű tapasztalattal rendelkezik a külföldi állampolgárok számára a tartózkodási engedély, letelepedési engedély, illetve más idegenrendészeti és bevándorlási jogi kérdésben történő segítségnyújtásban is. A Kecser Ügyvédi Iroda ellátja az ügyfél képviseletét, összeállítja a szükséges dokumentumokat, benyújtja a megfelelő kérelmet a hatóságok részére és azokkal folyamatos kapcsolatot tart, ezáltal segíti a külföldi állampolgárok zökkenőmentes tartózkodását és letelepedését Magyarországon.

Idegenrendészeti és állampolgársági ügyek

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság látja el Magyarországon az állampolgársági és idegenrendészeti ügyintézést. Az állampolgársági ügyek során a hatóság dönt arról, hogy a kérelmező megfelel-e az állampolgárság megszerzéséhez szükséges feltételeinek, az idegenrendészeti ügyintézés során pedig felügyeli a külföldi állampolgárok be- és kiutazását, tartózkodását, és intézkedik az idegenrendészeti szabálysértésekkel kapcsolatban.

Tartózkodási engedély, letelepedési engedély, magyar állampolgárság megszerzése

Azoknak a harmadik országbeli állampolgároknak, akik Magyarországon hosszabb-rövidebb ideig tartózkodni szándékoznak, különböző lehetőségeik vannak attól függően, hogy milyen típusú és milyen tartamú tartózkodási szándékuk van.

  1. Rövid tartózkodás, turizmus: Azok, akik 180 napon belül 90 napot meg nem haladó időtartamra, így például turistaként látogatnák meg Magyarországot, számos országból vízummentesen utazhatnak, azonban egyes esetekben vízum igénylése szükséges a beutazáshoz és a jogszerű tartózkodáshoz.
  2. Hosszabb tartózkodás, munkavállalás: Azok, akik hosszabb időre, 180 napon belül 90 napot meghaladó időtartamra terveznek Magyarországon tartózkodni – például munkavállalás céljából – különféle tartós tartózkodásra jogosító tartózkodási és letelepedési engedélyeket igényelhetnek a tartózkodás céljától függően. Ide tartozik az is, aki tanulás céljából érkezik Magyarországra, ebben az esetben például a tanulmányi célú tartózkodási engedély igénylése szükséges. Vagy ebbe az esetkörbe tartozik az is, aki családegyesítés okán szeretne Magyarországra utazni, ilyenkor családi együttélés biztosítása céljából kiadott tartózkodási engedélyt kell kérelmezni.
  3. Letelepedési engedély: Azok, akik huzamosabb ideig kívánnak Magyarországon élni, letelepedési engedélyt igényelhetnek. Letelepedési engedélyt csak azok kaphatnak, akiknek Magyarország területén a lakhatása és megélhetése biztosított, az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősülnek – vagy a költségeket ennek hiányában biztosítani tudják –, valamint nem áll fenn velük szemben egyéb kizáró ok.
  4. Magyar állampolgárság: Azok, akik nemcsak hosszabb távon kívánnak Magyarországon élni, hanem a magyar állampolgárságot is meg kívánják szerezni, külön jogszabályban meghatározott szigorú feltételeknek kell megfelelniük. A magyar állampolgárság megszerzése, illetve az arra irányuló eljárás hosszadalmas lehet.

Az ügyvédi segítség ezekben az esetekben is rendkívül hasznos lehet. A Kecser Ügyvédi Iroda segíthet az eljárások megértésében, valamint abban, hogy Ön igényeinek és céljainak megfelelő típusú tartózkodási engedélyt igényelhessen.

Fontos megjegyezni, hogy egyik tartózkodásra jogosító engedély sem korlátlan, és nem hosszabbodik meg automatikusan. Amennyiben Ön már rendelkezik tartózkodási engedéllyel, igény szerint segítséget nyújtunk annak meghosszabbításában is. A lejárt tartózkodási engedély birtokában haladéktalanul el kell hagyni az országot, így érdemes minél hamarabb – 45-50 nappal az engedély lejárta előtt – kérelmezni a meghosszabbítást.

A Kecser Ügyvédi Iroda szakértelme és tapasztalata az idegenrendészeti eljárásokban lehetővé teszi, hogy hatékonyan támogassa és képviselje ügyfelét. Néhány konkrét terület, ahol a Kecser Ügyvédi Iroda segítséget nyújthat:

  1. Tanácsadás: tájékoztatást nyújtunk a kérelem benyújtásával kapcsolatos jogi és eljárási kérdésekről.
  2. Kérelem összeállítása: előkészítjük a kérelmet és az egyéb szükséges dokumentumokat, és benyújtjuk azokat a megfelelő hatóságnak
  3. Képviselet: képviseljük Önt a teljes kérelmezési eljárás során
  4. Dokumentáció kezelése: gondoskodunk arról, hogy minden szükséges dokumentum rendelkezésre álljon, és helyesen legyen kitöltve, ezáltal minimalizálva a hibalehetőségeket.
  5. Eljárási szabályok betartása: biztosítjuk, hogy az eljárás során minden jogszabályi előírás betartásra kerüljön, ezzel növelve a kérelem sikerességi esélyeit.

A Kecser Ügyvédi Iroda a bevándorlási és idegenrendészeti jog területén is az Ön rendelkezésére áll, magyar, angol, lengyel, valamint vietnámi nyelven.

KAPCSOLAT
1097 Budapest, Nádasdy utca 12. 6. emelet 613.

Ezt a honlapot a Kecser Ügyvédi Iroda (nyilvántartási szám: 4549, nyilvántartó kamara: Budapesti Ügyvédi Kamara – 1055 Budapest, Szalay u. 7.) tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amelyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

Ez a honlap sütiket használ.

A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához.

Részletek