SÜTI TÁJÉKOZTATÓ

A Kecser Ügyvédi Iroda („Üzemeltető vagy „Adatkezelő”) elkötelezett partnerei és megbízói személyes adatainak védelme iránt, ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok gyűjtése, kezelése, felhasználása, feldolgozása és esetleges továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény , valamint a a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet , azaz a GDPR és az egyéb vonatkozó jogszabályok, nemzeti és nemzetközi ajánlások rendelkezéseit megtartva járjon el.

Ön a www.kecser.com weboldal („ Weboldal”) használatával elismeri, hogy a jelen süti tájékoztatóban foglaltakat megismerte és hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető az Ön által megadott adatokat az irányadó jogszabályok szerint kezelje, nyilvántartsa.

1. Mik azok a sütik?

Amikor a látogató a jelen tájékoztató hatálya alá tartozó Weboldalt meglátogatja, egy kisméretű adatfájlt, úgynevezett cookie-t (továbbiakban: cookie vagy süti) helyezünk el a számítógépére, mely többféle célt szolgálhat. A sütik leggyakoribb célja a felhasználói élmény növelése, illetve adatgyűjtés a meglátogatott weboldal használatáról, látogatottságáról.

Kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló, továbbá weboldalunk kényelmesebb használatát elősegítő, valamint statisztikai célú sütiket használunk.

Az általunk alkalmazott sütik egy része csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek oly kényelmi sütik, melyek 1 hónapig tárolódnak számítógépén, hogyha rendszeresen látogatja weboldalunkat, akkor a böngészője megjegyezze a korábban használt beállításait, így nem szükséges minden megtekintéskor újból elfogadnia süti tájékoztatónkat vagy rendszeresen beállítania az igényei szerinti szűrési feltételeket.

2. A sütik célja és a kezelt adatok köre

A sütik leggyakoribb célja a felhasználói élmény növelése, illetve adatgyűjtés a meglátogatott weboldal használatáról, látogatottságáról.

A Weboldal meglátogatása során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerülnek a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai sé a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja.

A Weboldal a fenti adatokon túl sütik használatával megjegyzi a felhasználó sütik használatához való hozzájárulásának állapotát.

A Weboldalt bárki látogathatja anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.

3. A sütik típusai

A Weboldalon is használt főbb süti típusok a következők:

3.1 Cél szerint

Céljuk szerint az általunk használt sütik lehetnek az oldal megfelelő működéséhez szükséges sütik, valamint statisztikai célú sütik.

a) Működéshez feltétlenül szükséges sütik

Az olyan sütik tartoznak ebbe a kategóriába, amelyek a Weboldal működéséhez alapvető fontosságúak.

b) Webanalitikai(statisztikai célú) sütik

A statisztikai célú sütik információt biztosítanak számunkra a honlap megfelelő fejlesztéséhez. Ezek a sütik a felhasználók és munkameneteik adatai, böngésző beállításai alapján felhasználóhoz nem köthető általános használati adatokat biztosítanak számunkra. Ilyen például az, hogy milyen böngészőből keresik fel jellemzően az oldalt és így melyik böngészőverziókra célszerű azt optimalizálni.

3.2 Élettartam szerint

Élettartamuk alapján a fenti sütik közül maradandó, illetve munkamenet sütiket különböztethetünk meg.

a) Maradandó sütik

Maradandó sütinek nevezzük azokat a sütiket, amelyek egy előre meghatározott időtartamra a felhasználó számítógépén vagy eszközén maradnak, és amelyek minden alkalommal aktiválásra kerülnek, amikor a felhasználó Weboldalt felkeresi.

b) Munkamenet sütik

A munkamenet sütik a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését (például, hogy elfogadta a süti tájékoztatót). Érvényességi idejük átmeneti jellegű, az adott látogatás időtartamára terjed ki, a "sütik" a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

4. Sütik használata a Weboldalon és a böngésző beállításai

A Weboldalunk által, és az azon használt sütiket a sütik használatára vonatkozóan érvényben lévő törvényi szabályozásnak megfelelően használjuk.

A Google Analytics sütik a Weboldalon való látogatásokról statisztikai adatokat gyűjtenek (pl.: látogatók száma, hozzávetőleges földrajzi helyzetük stb.). Az Üzemeltető ezen szolgáltatáson keresztül, a weboldalai forgalmáról és használatáról kapott statisztikai adatokat a honlapjai fejlesztésére használja fel.

A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban általában megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket.

A fenti sütik legkésőbb az elhelyezésüket követő két év elteltével automatikusan törlésre kerülnek, azonban Ön azokat bármikor törölheti, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. Az erre szolgáló beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. A sütik alkalmazásának tiltása esetén azonban előfordulhat, hogy az Üzemeltető Weboldala a tervezettől eltérően fog működni.

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy reklámblokkoló (ad-blocker) használata esetén a sütik használatáról szóló tájékoztatás nem minden esetben jelenik meg. Amennyiben szeretné megtekinteni, deaktiválja a reklámblokkoló alkalmazást!

5. Alkalmazott sütik típusa és lejárata

Felhasználó számítógépén vagy eszközén az alábbi elsődleges sütik kerülhetnek elhelyezésre:

Süti neve

Jogalap

Cél

Szolgáltató (Domain)

Típus

Feltétlenül szükséges

Lejárat

CookieConsentStatement

Az Üzemeltető jogos érdeke

A felhasználó sütik használatához való hozzájárulását tárolja

kecser.com

munkamenet süti (HTTP süti)

igen

7 nap

_ga

A felhasználó hozzájárulása

Információk gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják a látogatóink a weboldalunkat, így különösen: felhasználók megkülönböztetése

kecser.com

statisztikai célú süti (Google Analytics)

nem

2 év

_gid

A felhasználó hozzájárulása

Információk gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják a látogatóink a weboldalunkat, így különösen: felhasználók megkülönböztetése

kecser.com

statisztikai célú süti (Google Analytics)

nem

24 óra

_gat

A felhasználó hozzájárulása

Információk gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják a látogatóink a weboldalunkat, így különösen: adatkérés limitálása

kecser.com

statisztikai célú süti (Google Analytics)

nem

1 perc

6. Kihez fordulhat, ha a süti kezeléssel kapcsolatos kérdései vannak?

Adatkezelő és elérhetősége:

Kecser Ügyvédi Iroda (székhely: 1138 Budapest, Szekszárdi utca 26. fsz. 6.; iroda és levelezési cím: 1053 Budapest, Károlyi utca 12. II. em.; nyilvántartási szám: 4549; adószám: 19026693-1-41)

Honlap: www.kecser.com

Elérhetőség: +36 30 268 62 96, [email protected]

7. Jogorvoslat

Önt személyes adatainak kezelése kapcsán megilleti a tájékoztatáskérés, a helyesbítés, a törlés vagy zárolás, a tiltakozás, illetve az adathordozhatósághoz való jog. Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Személyes adatainak védelméhez fűződő jogának megsértésével kapcsolatos jogairól további tájékoztatást kaphat a 6. pontban leírt elérhetőségek bármelyikén.

A személyes adatai védelmével kapcsolatos panasszal, és az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., a továbbiakban: „NAIH”), továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. Utóbbi esetben Ön szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. Az Üzemeltető székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

Ön jogosult továbbá bírósághoz fordulni a NAIH Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Ön jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a NAIH nem foglalkozik a panaszával, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Önnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a NAIH határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre, és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

Vissza