Ingatlanjogász Budapest

A polgári jog a legáltalánosabb jogterület, amely minden személy életében jelen van a legegyszerűbb formában is, legyen az egy adásvétel, cégalapítás, öröklési jogvita, vagy bármilyen polgári peres eljárás. Egy egyszerűnek látszó polgári jogi peres vagy nemperes eljárásban is fontos a megfelelő ügyvéd kiválasztása, aki kellő jártassággal rendelkezik a polgári jog területén.

A Kecser Ügyvédi Iroda kiemelt polgári jogi tapasztalattal rendelkezik az öröklési jog, a társasági jog és az ingatlanjog területén is. Az alábbiakban az ingatlanjogra térünk ki részletesebben, előbbi két témakörről a megfelelő kifejezésre kattintással, külön alcím alatt olvashat.

Az ingatlanjogász feladata

A legtöbb ember elétében az általa megvenni, eladni, bérbe adni vagy bérbe venni kívánt ingatlan jelenti a legértékesebb vagyontárgyat. Emiatt rendkívül fontos, hogy ezek az adásvételi, ajándékozási vagy bérleti szerződések megfelelő jogi szakértelemmel legyenek elkészítve, kitérve a legfontosabb részletekre és szerződési feltételekre, a felek érdekeit megfelelően képviselve. Hétköznapi megfogalmazással élve tehát az „ingatlanjogász” feladata, hogy kidolgozza a megfelelő, mindkét fél számára ideális szerződési feltételrendszert, megfelelően tájékoztassa ügyfelét az esetleges adó- és illetékfizetési kötelezettségekről, folyamatos kapcsolatot tartson az ingatlan-nyilvántartási hatósággal, valamint, nem utolsó sorban olyan szerződést hozzon létre, amellyel az ügylet lebonyolítása gyorssá és egyszerűvé válik.

Ingatlan adásvétel

Az ingatlan adásvétel egy összetett folyamat. A jogszabályok megkövetelik a – kötelező tartalmi elemekkel ellátott – írásba foglalt, ügyvéd által ellenjegyzett adásvételi szerződést az adásvétel érvényességéhez.

Az ingatlan adásvétel menete az alábbiak szerint foglalható össze:

  1. A felek közötti megállapodás létrejötte: A felek megegyeznek a vételárról, a fizetési határidőkről és ütemezésről, a birtokbaadás menetéről, valamint minden egyéb feltételről, amelyek a megállapodásuk szempontjából jelentőséggel bírnak (például az ingatlanban lévő bútorok sorsáról).
  2. Ingatlan tulajdoni lapjának ellenőrzése: Az ügyvéd minden esetben lekéri a nyilvántartásból az ingatlan tulajdoni lapját, és ellenőrzi az ingatlanon fennálló jogokat, terheket. Az adásvételi szerződésben erre vonatkozóan a feleknek – különösen az eladónak – nyilatkoznia kell. Ezen túlmenően az adásvételi szerződés megkötésének napján az egyik érvényességi kellék a tulajdoni lap lekérése és ellenőrzése a forgalombiztonság érdekében.
  3. Foglaló átadása: Amennyiben a felek kikötésében állapodnak meg, a foglaló a vételárba beszámít. A foglaló az irányadó szabályok szerint legkorábban a szerződés aláírásával egyidejűleg kerülhet megfizetésre.
  4. Szerződéstervezet elkészítése: Az ügyvéd minden esetben szerződéstervezetet készít, amelyet megküld a feleknek véleményezésre. Ennek során lehetőség van a módosítások eszközölésére, az egymással való egyeztetésre, annak érdekében, hogy mindenki számára optimális szerződési feltételrendszer szülessen.
  5. Szerződés véglegesítése: Az ügyvéd ezen a ponton is ellenőrzi a szerződés jogszabályoknak való megfelelőségét, és az egyeztetéseket követően véglegesíti azt.
  6. Szerződés megkötése, földhivatali ügyintézés: Miután megtörténik az aláírás és az ellenjegyzés, az ügyvéd benyújtja a szerződést és szükséges mellékleteit a földhivatal részére. Ezt követően folyamatos kapcsolatot tart az ingatlan-nyilvántartási hatósággal, hogy az adásvételi szerződés alapján a tulajdonjog megfelelően bejegyzésre kerüljön.
  7. Földhivatali határozat: A földhivatal határozatban törli az eladó tulajdonjogát a nyilvántartásból, és az adásvételi szerződésnek megfelelően a vevő tulajdonjoga bejegyzésre kerül.

A Kecser Ügyvédi Iroda az ingatlan adásvétel során végig az ügyfél rendelkezésére áll, részletes tájékoztatást ad a folyamatról, és biztosítja a megfelelő dokumentumok gyors előkészítését. Az ügyvédi munkadíj ingatlan adásvétel esetén jellemzően a vételár meghatározott százaléka, megegyezés szerint.

Bérleti szerződés

A bérleti szerződés szintén egyszerűnek látszó, a mindennapi életben gyakran megjelenő ügylet. Ebben az esetben a jogi képviselet nem kötelező, viszont ajánlott, tekintettel a szerződés szükségszerű részletezettségére és összetettségére. Egy bérleti szerződésből vita esetén kiemelten fontos, hogy a bérleti szerződés egyértelműen és világosan legyen megfogalmazva.

A bérleti szerződésnek szintén számos jogszabályi követelménynek kell megfelelnie, ezek hiányában a szerződés érvénytelen lesz. Az interneten megtalálható minták jellemzően kizárólag ezeket a tartalmi elemeket tartalmazzák. A Kecser Ügyvédi Iroda azonban segítséget nyújt abban, hogy a kötelező tartalmi elemeken túlmenően a szerződés ne egy általános minta legyen, hanem az Ön személyre szabott igényei szerint kerüljön elkészítésre, egyértelműen és világosan megfogalmazva.

Ajándékozási szerződés

Az adásvételi szerződés ingyenes párja az ajándékozási szerződés. Az ingatlan ajándékozása szintén meglehetősen gyakori ügylet. A nagyobb értékű dolog ajándékozását érdemes szerződésbe foglalni, különösen amiatt, mert a 150 000,- forintot meghaladó értékű ajándék a vonatkozó szabályozás alapján illetékköteles. Az ajándékozási illeték általános mértéke az ajándék tiszta értékének 18%-a (lakástulajdon esetén 9%-a), azonban minden esetben szükséges megvizsgálni, hogy az illetékmentesség vagy illetékkedvezmény feltételei fennállnak-e. Az ingatlan ajándékozási szerződés ügyvédi díja, vagy bármely más tárgyú ajándékozási szerződés ügyvédi díja a szerződés tárgyától függően, az iroda és a felek megegyezése alapján kerül meghatározásra.

A Kecser Ügyvédi Iroda segít eligazodni az ajándékozási szerződéssel kapcsolatos illetékfizetési kötelezettség és az egyes részletkérdésekkel kapcsolatosan, valamint szükség szerint az ajándékozási szerződés előkészítésében, írásba foglalásában is.

A megfelelő ügyvédi iroda ingatlanjog esetén a Kecser Ügyvédi Iroda, keressen minket bizalommal.

KAPCSOLAT
1097 Budapest, Nádasdy utca 12. 6. emelet 613.

Ezt a honlapot a Kecser Ügyvédi Iroda (nyilvántartási szám: 4549, nyilvántartó kamara: Budapesti Ügyvédi Kamara – 1055 Budapest, Szalay u. 7.) tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amelyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

Ez a honlap sütiket használ.

A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához.

Részletek