Ingatlanjogász Budapest

A polgári jog a legáltalánosabb jogterület, amely minden személy életében jelen van a legegyszerűbb formában is, legyen az egy adásvétel, cégalapítás, öröklési jogvita, vagy bármilyen polgári peres eljárás. Egy egyszerűnek látszó polgári jogi peres vagy nemperes eljárásban is fontos a megfelelő ügyvéd kiválasztása, aki kellő jártassággal rendelkezik a polgári jog területén.

A Kecser Ügyvédi Iroda kiemelt polgári jogi tapasztalattal rendelkezik az öröklési jog, a társasági jog és az ingatlanjog területén is. Az alábbiakban az ingatlanjogra térünk ki részletesebben, előbbi két témakörről a megfelelő kifejezésre kattintással, külön alcím alatt olvashat.

Az ingatlanjogász feladata

Az adásvétel, a bérbeadás vagy az ajándékozás mindenki számára látszólag általános, a hétköznapi élet leggyakrabban előforduló ügyletei közé tartozik. Azonban rendkívül fontos, hogy ezek a szerződések megfelelő jogi szakértelemmel legyenek elkészítve, kitérve a legfontosabb részletekre és szerződési feltételekre, a felek érdekeit megfelelően képviselve. A hétköznapi megfogalmazással élve tehát az „ingatlanjogász” feladata, hogy kidolgozza a megfelelő, mindkét fél számára ideális szerződési feltételrendszert, megfelelően tájékoztassa ügyfelét az esetleges adó- és illetékfizetési kötelezettségekről, folyamatos kapcsolatot tartson az ingatlan-nyilvántartási hatósággal, valamint, nem utolsó sorban olyan szerződést hozzon létre, amellyel az ügylet lebonyolítása gyorssá és egyszerűvé válik.

Ingatlan adásvétel

Az ingatlan adásvétel egy általános, mégis rendkívül összetett folyamat. A jogszabályok megkövetelik a – kötelező tartalmi elemekkel ellátott – írásba foglalást az érvényességhez, azonban ahhoz, hogy az ingatlan adásvételi szerződés ténylegesen alkalmas legyen a joghatások kiváltására, a vonatkozó szabályozás (az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény) megköveteli a magánokirat ügyvédi ellenjegyzését, vagy a közokiratba foglalást.

Az ingatlan adásvétel menete az alábbiak szerint foglalható össze:

  1. A felek közötti megállapodás létrejötte: A felek megegyeznek a vételárról, a fizetési határidőkről és ütemezésről, a birtokbaadás menetéről, valamint minden egyéb feltételről, amely a szerződés részét képezheti (például az ingatlanban lévő bútorok sorsáról).
  2. Ingatlan tulajdoni lapjának ellenőrzése: Az ügyvéd minden esetben lekéri a nyilvántartásból az ingatlan tulajdoni lapját, és ellenőrzi az ingatlanon fennálló jogokat, terheket. Az adásvételi szerződésben erre vonatkozóan a feleknek – különösen az eladónak – nyilatkoznia kell. Ezen túlmenően az adásvételi szerződés megkötésének napján az egyik érvényességi kellék a tulajdoni lap lekérése és ellenőrzése.
  3. Foglaló átadása: A foglaló a vételárba beszámít, és amennyiben a felek így állapodnak meg, az a szerződéskötést megelőzően, vagy azzal egyidejűleg kerül megfizetésre.
  4. Szerződéstervezet elkészítése: Az ügyvéd minden esetben szerződéstervezetet készít, amelyek a feleknek véleményezésre megküld. Ennek során lehetőség van a módosítások eszközölésére, az egymással való egyeztetésre, hogy mindenki számára optimális szerződési feltételrendszer szülessen.
  5. Szerződés véglegesítése: Az ügyvéd ezen a ponton is ellenőrzi a szerződés jogszabályoknak való megfelelőségét, és az egyeztetéseket követően véglegesíti azt.
  6. Szerződés megkötése, földhivatali ügyintézés: Miután megtörténik az aláírás és az ellenjegyzés, az ügyvéd benyújtja a szerződést és szükséges mellékleteit a földhivatal részére. Ezt követően folyamatos kapcsolatot tart az ingatlan-nyilvántartási hatósággal, hogy az adásvételi szerződés alapján a tulajdonjog megfelelően bejegyzésre kerüljön.
  7. Földhivatali határozat: A földhivatal határozatban törli az eladó tulajdonjogát a nyilvántartásból, és az adásvételi szerződésnek megfelelően a vevő tulajdonjoga bejegyzésre kerül.

A Kecser Ügyvédi Iroda az ingatlan adásvételi szerződés megkötésének eljárása során végig az ügyfél rendelkezésére áll, részletes tájékoztatást ad a folyamatról, és biztosítja a megfelelő dokumentumok gyors előkészítését. Az ügyvédi munkadíj ingatlan adásvétel esetén a vételár meghatározott százaléka, megegyezés szerint.

Bérleti szerződés

A bérleti szerződés szintén egyszerűnek látszó, a mindennapi életben gyakran megjelenő ügylet. Ehhez jogi képviselet nem szükséges, viszont ajánlott, tekintettel a szerződés szükségszerű részletezettségére és összetettségére. Egy bérleti szerződésből eredő későbbi követelés érvényesítése attól függ, mennyire lett megfelelően megszerkesztve maga a szerződés, és abból milyen módon lehet jogot keletkeztetni.

A bérleti szerződésnek szintén számos jogszabályi követelménynek kell megfelelnie, ezek hiányában a szerződés érvénytelen lesz. Az interneten megtalálható minták kizárólag ezeket a tartalmi elemeket tartalmazzák, a Kecser Ügyvédi Iroda azonban segítséget nyújt abban, hogy ezeken túlmenően az Ön érdekeit képviselő részletkérdésekre is megfelelően kitérjen a szerződés, és védje Önt az esetleges későbbi jogérvényesítés során.

Ajándékozási szerződés

Az adásvételi szerződés ingyenes párja az ajándékozási szerződés. Az ingatlan ajándékozása szintén meglehetősen gyakori ügylet. A nagyobb értékű dolog ajándékozását érdemes szerződésbe foglalni, különösen amiatt, mert a 150 000,- forintot meghaladó értékű ajándék a vonatkozó szabályozás alapján illetékköteles. Az ajándékozási illeték általános mértéke az ajándék tiszta értékének 18%-a, azonban egyes esetekben ennél kevesebb is lehet, sőt, adott esetben az ajándékozás illetékmentes. Az ingatlan ajándékozási szerződés ügyvédi díja, vagy bármely más tárgyú ajándékozási szerződés ügyvédi díja a szerződés tárgyától függően, az iroda és a felek megegyezése alapján kerül meghatározásra.

A Kecser Ügyvédi Iroda segít eligazodni az ajándékozási szerződéssel kapcsolatos illetékfizetési kötelezettség és az egyes részletkérdésekkel kapcsolatos szabályozásban, valamint szükség szerint az ajándékozási szerződés előkészítésében, írásba foglalásában is.

A megfelelő ügyvédi iroda ingatlanjog esetén a Kecser Ügyvédi Iroda, keressen minket bizalommal.

KAPCSOLAT
1097 Budapest, Nádasdy utca 12. 6. emelet 613.

Ezt a honlapot a Kecser Ügyvédi Iroda (nyilvántartási szám: 4549, nyilvántartó kamara: Budapesti Ügyvédi Kamara – 1055 Budapest, Szalay u. 7.) tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amelyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

Ez a honlap sütiket használ.

A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához.

Részletek