Przemyt ludzi – nielegalne przekroczenie granicy na Węgrzech

Węgierski Kodeks karny. 353. § (1) Kto udziela pomocy przy przekraczaniu granicy państwowej z naruszeniem przepisów ustawy, podlega za to przestępstwo karze pozbawienia wolności od roku do pięciu lat.

(2) Karą jest pozbawienie wolności na okres od dwóch do ośmiu lat, jeżeli przemyt ludzi popełniono

a) w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

b) umożliwiając lub planując umożliwić przekroczenie granicy więcej niż jednej osobie, lub,

c) wraz ze zniszczeniem bądź uszkodzeniem obiektu bądź urządzenia zapewniającego ochronę porządku granicy państwowej.

(3) Karą jest pozbawienie wolności na okres od pięciu do dziesięciu lat, jeżeli przemyt ludzi popełniono

a) wraz z zastosowaniem opresji wobec przemycanej osoby,

b) przy użyciu siły zbrojnej,

c) w uzbrojeniu,

d) w procederze handlowym, lub,

e) w konspiracji.

(4) Karą jest pozbawienie wolności na okres od pięciu do piętnastu lat w przypadku

a) przemytu ludzi określonego w punkcie a) akapitu (3) dokonanego na sposoby określone w punktach od b) do e)

b) przemytu ludzi określonego w punkcie b) akapitu (3) dokonanego na sposoby określone w punktach a) i od c) do e)

(5) Organizator lub kierownik przestępstwa określonego w akapitach (3) lub (4) podlega karze pozbawienia wolności na okres od dziesięciu do dwudziestu lat.

(6) Kto dopuszcza się działań przygotowawczych do przemytu ludzi, podlega karze pozbawienia wolności na okres do trzech lat.

*****

Na Węgrzech przestępstwo przemytu ludzi jest karane surowiej niż w Polsce (art. 264 polskiego Kodeksu karnego).

Żeby popełnić przestępstwo przemytu ludzi, nie jest konieczne by nielegalne przekroczenie granicy zakończyło się sukcesem. Do przestępstwa dochodzi zatem nawet jeśli osoba przemycana, po otrzymaniu pomocy od sprawcy, nie jest w stanie podjąć próby przekroczenia granicy (np. zostaje zatrzymana przez policję na granicy).

Zgodnie z węgierską praktyką sądową, udzielenie pomocy w przekroczeniu granicy państwowej z naruszeniem przepisów prawa może polegać nie tylko na faktycznym przekroczeniu granicy państwowej, ale także na jakiejkolwiek formie aktywnego udziału w innych fazach wydarzeń i działań prowadzących do przekroczenia granicy państwowej.

Udzielenie pomocy oznacza rzeczywiste i istotne ułatwienie pomyślnego przekroczenia granicy, które może mieć charakter zarówno fizyczny (np. transport na granicę, eskorta przez granicę) jak i psychologiczny (np. poradnictwo dotyczące najlepszego miejsca do przekroczenia granicy, drogowskazy).

Jeżeli Ty, Twój krewny lub znajomy jest podejrzany o popełnienie przestępstwa przemytu ludźmi na Węgrzech, niezwłocznie skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką Kecser, w celu uzyskania profesjonalnej ochrony i skutecznej pomocy.

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka).

Kontynuując korzystanie ze strony, wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Info

OK