POLITYKA COOKIES

Kancelaria Adwokacka Kecser („Operator” lub „Administrator”) zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich partnerów i klientów, dlatego zwraca szczególną uwagę na ochronę danych osobowych zgodnie z CXII z 2011 r. o prawie do informacji samostanowienie i wolność informacji w zakresie gromadzenia, zarządzania, wykorzystywania, przetwarzania i ewentualnego przekazywania danych dekretu 2016/679 / UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych, tj. RODO i inne stosowne przepisy, zalecenia krajowe i międzynarodowe.

Korzystając z serwisu www.kecser.com („Strona”), użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego pliku cookie i wyraża zgodę na przetwarzanie i zapisywanie przez Operatora danych podanych przez użytkownika zgodnie z obowiązującymi ustawodawstwo.

1. Czym są pliki cookies?

Kiedy odwiedzający odwiedza Stronę objętą tymi informacjami, umieszczamy na komputerze użytkownika niewielki plik danych, zwany plikiem cookie, który może służyć kilku celom. Najczęstszym celem plików cookie jest zwiększenie komfortu użytkowania i zbieranie danych o korzystaniu z odwiedzanej strony internetowej i ruchu na niej.

Używamy wyłącznie plików cookies, które są absolutnie niezbędne do działania serwisu i wspomagają sesję, identyfikują każdą sesję użytkownika, ułatwiają wygodniejsze korzystanie z naszego serwisu oraz służą do celów statystycznych.

Niektóre z plików cookie, których używamy, są tylko tymczasowe i znikają, gdy użytkownik zamyka przeglądarkę, podczas gdy istnieją wygodne pliki cookie, które są przechowywane na komputerze użytkownika przez 1 miesiąc, więc jeśli użytkownik regularnie odwiedza naszą Stronę, przeglądarka użytkownika zapamięta poprzednie ustawienia użytkownika, regularnie dostosuje kryteria filtrowania do potrzeb użytkownika.

2. CEL PLIKÓW COOKIE I OBSZAR PRZETWARZANYCH DANYCH

Najczęstszym celem plików cookie jest zwiększenie komfortu użytkowania i zbieranie danych o korzystaniu z odwiedzanej strony internetowej i ruchu na niej.

Podczas wizyty w Serwisie, ze względu na działanie techniczne, automatycznie rejestrowany jest czas rozpoczęcia i zakończenia wizyty użytkownika, w niektórych przypadkach - w zależności od ustawień komputera użytkownika - przeglądarka, dane systemu operacyjnego oraz adres IP użytkownika i nazwa strony. użytkownik przybył. Operator nie łączy tych danych z innymi danymi osobowymi, wykorzystuje je jedynie do tworzenia statystyk.

Oprócz powyższych informacji Serwis wykorzystuje pliki cookie do zapamiętania statusu zgody użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

Każdy może odwiedzić Stronę bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych, poza technicznie zautomatyzowanym przetwarzaniem danych.

3. RODZAJE PLIKÓW COOKIE

Główne rodzaje plików cookie wykorzystywane w Stronie to:

3.1 3.1 Według celu

Celem stosowanych przez nas plików cookie mogą być pliki cookie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, a także pliki cookie do celów statystycznych.

a) Pliki cookie absolutnie niezbędne do działania

Do tej kategorii należą pliki cookie niezbędne do działania Serwisu.

b) Pliki cookie służące do analizy sieci (do celów statystycznych)

Pliki cookie w celach statystycznych dostarczają nam informacji potrzebnych do prawidłowego rozwoju serwisu. Te pliki cookie dostarczają nam informacji o użytkowniku i sesji oraz ogólnych danych dotyczących użytkowania, których nie można powiązać z użytkownikiem na podstawie ustawień przeglądarki. Na przykład przeglądarka, z której strona jest zwykle odwiedzana, i wersje przeglądarek, dla których warto ją zoptymalizować.

3.2 Według żywotności

Na podstawie ich czasu życia możemy rozróżnić powyższe pliki cookie oraz trwałe i sesyjne pliki cookie.

a) Stałe pliki cookie

Trwałe pliki cookie to pliki cookie, które pozostają na komputerze lub urządzeniu użytkownika przez określony czas i są aktywowane za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza Stronę.

b) Sesyjne pliki cookie

Sesyjne pliki cookie są niezbędne do przeglądania strony internetowej i korzystania z funkcji, w tym do zapamiętywania działań podejmowanych przez użytkownika na określonej stronie, funkcji lub usłudze (na przykład, że zaakceptował informację o plikach cookie). Ich okres ważności jest tymczasowy, obejmuje czas trwania danej wizyty, pliki „cookie” są automatycznie kasowane po zakończeniu sesji lub zamknięciu przeglądarki.

4. KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE NA STRONIE INTERNETOWEJ I USTAWIENIA PRZEGLĄDARKI

Używamy plików cookie wykorzystywanych przez nasz Stronę internetowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi wykorzystywania plików cookie.

Pliki cookie Google Analytics zbierają statystyki dotyczące odwiedzin Stronę (np. Liczba odwiedzających, przybliżona lokalizacja geograficzna itp.). Operator wykorzystuje dane statystyczne otrzymane za pośrednictwem tego serwisu na temat ruchu i korzystania z jego stron internetowych w celu rozwoju swoich stron internetowych.

Większość przeglądarek domyślnie automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj można zmienić te ustawienia, aby przeglądarka mogła uniemożliwić automatyczną akceptację i za każdym razem oferować opcję zezwalania na pliki cookie.

Powyższe pliki cookie zostaną automatycznie usunięte nie później niż dwa lata po ich umieszczeniu, jednak w każdej chwili możesz je usunąć lub ustawić w przeglądarce wyłączenie obsługi plików cookie. Opcje ustawień tego typu można zwykle znaleźć w menu „Opcje” lub „Ustawienia” przeglądarki. Jeżeli jednak wyłączysz stosowanie plików cookie, Strona Operatora może działać inaczej niż planowano.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę naszych gości na fakt, że podczas korzystania z programu do blokowania reklam nie zawsze są wyświetlane informacje o stosowaniu plików cookie. Jeśli użytkownika chce go zobaczyć, dezaktywuj aplikację blokującą reklamy!

5. RODZAJ I WAŻNOŚĆ WYKORZYSTYWANYCH PLIKÓW COOKIE

Na komputerze lub urządzeniu użytkownika mogą być umieszczane następujące podstawowe pliki cookie:

Nazwa pliku cookie

Podstawa prawna

Cel

Dostawca (Domain)

Rodzaj

Obowiązkowy

Wygaśnięcie

CookieConsentStatement

Prawnie uzasadniony interes Operatora

Przechowuje zgodę użytkownika na używanie plików cookie

kecser.com

sesyjny plik cookie (HTTP cookie)

tak

7 dni

_ga

Zgoda użytkownika

Gromadzenie informacji o tym, w jaki sposób nasi goście korzystają z naszej strony internetowej, w szczególności: wyróżnianiu użytkowników

kecser.com

pliki cookies w celach statystycznych (Google Analytics)

nie

2 lata

_gid

Zgoda użytkownika

Gromadzenie informacji o tym, w jaki sposób nasi goście korzystają z naszej strony internetowej, w szczególności: wyróżnianiu użytkowników

kecser.com

pliki cookies w celach statystycznych (Google Analytics)

nie

24 godziny

_gat

Zgoda użytkownika

Gromadzenie informacji o tym, jak nasi goście korzystają z naszej strony internetowej, w szczególności: ograniczanie żądań danych

kecser.com

pliki cookies w celach statystycznych (Google Analytics)

nie

1 minuta

6. Z KIM użytkownik MOŻE SIĘ SKONTAKTOWAĆ, JEŚLI użytkownik MA PYTANIA DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES?

Administrator danych i dane kontaktowe:

Kancelaria Adwokacka Kecser (siedziba: 1138 Budapest, Szekszárdi utca 26. fsz. 6.; Biuro i adres do korespondencji: H-1053 Budapest, Károlyi u. 12, piętro 2; numer rejestracyjny: 4549; NIP: 19026693-1-41)

Strona internetowa: www.kecser.com

Kontakt: +36 30 268 62 96, [email protected]

7. ŚRODKI ZARADCZE

Użytkownik ma prawo do żądania informacji, sprostowania, usunięcia lub zablokowania, wniesienia sprzeciwu lub przenoszenia danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych użytkownika. Więcej informacji o przysługujących użytkownika prawach związanych z naruszeniem prawa użytkownika do ochrony danych osobowych użytkownik może uzyskać pod którymkolwiek z danych kontaktowych opisanych w pkt.6.

Skargi związane z ochroną danych osobowych użytkownika oraz kwestie związane z zarządzaniem danymi do Krajowego Urzędu Ochrony Danych i Wolności Informacji (1055 Budapeszt, Falk Miksa utca 9-11., Adres pocztowy: 1363 Budapeszt, Pf .: 9 ., dalej: „NAIH”) i może odwołać się do sądu, który działa poza kolejnością. W tym drugim przypadku użytkownik ma swobodę decyzji, czy wnieść powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (adres stały) użytkownika lub miejsce zamieszkania (adres tymczasowy) lub siedzibę administratora. Użytkownik może znaleźć sąd miejsca zamieszkania lub pobytu użytkownika pod adresem http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso. Zgodnie z siedzibą Operatora, jurysdykcją nad sporem jest Sąd Stołeczny.

Użytkownikowi przysługuje również prawo odwołania się do sądu od prawomocnej decyzji NAIH dotyczącej użytkownika. Użytkownikowi przysługuje również prawo do zadośćuczynienia prawnego, jeśli NAIH nie zajmie się skargą użytkownika lub nie poinformuje go w ciągu trzech miesięcy o jakichkolwiek zmianach proceduralnych lub wyniku skargi użytkownika.

Użytkownik ma prawo powierzyć organizacji lub stowarzyszeniu o charakterze niezarobkowym utworzonym na podstawie prawa państwa członkowskiego Unii Europejskiej ustawowe rozpatrzenie skargi, kontrolę sądową decyzji NAIH, wniesienie powództwa i wykonanie prawa do odszkodowania. jej celem jest służenie interesowi publicznemu oraz ochrona praw i wolności osób, których dane dotyczą, w zakresie danych osobowych.

Powrót