Buôn lậu người ở Hungary

Bộ luật Hình sự Hungary 353. § (1) Bất kỳ người nào hỗ trợ người khác vượt qua biên giới quốc gia vi phạm các quy định của pháp luật sẽ bị trừng phạt về tội này bằng hình phạt tù với thời hạn từ 1 năm đến 5 năm.

(2) Hình phạt sẽ là phạt tù với thời hạn từ 2 năm đến 8 năm nếu thực hiện buôn lậu người, nếu

a) vì lợi ích tài chính,

b) bằng cách hỗ trợ nhiều người vượt qua biên giới, hoặc

c) bằng cách phá hủy hoặc làm hư hại các cơ sở hoặc thiết bị được sử dụng để bảo vệ luật pháp và trật tự của biên giới quốc gia.

(3) Thực hiện tội buôn lậu người thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm, nếu

a) bằng cách chống người thi hành công vụ,

b) khống chế bằng vũ khí,

c) khống chế bằng vũ khí,

d) trên cơ sở kinh doanh, hoặc

e) có âm mưu buôn người

(4) Phạt tù có thời hạn từ 5 năm đến 15 năm trong các trường hợp sau:

a) buôn lậu người theo nghĩa của đoạn (3) điểm a) theo cách thức quy định từ điểm b) đến điểm e)

b) buôn lậu người theo nghĩa của đoạn (3) điểm b) theo cách thức quy định từ điểm a) hoặc c) đến e)

(5) Người tổ chức hoặc người phạm tội quy định tại khoản (3) hoặc (4) sẽ bị phạt tù với thời hạn từ 10 năm đến 20 năm.

(6) Bất kỳ ai có ý định buôn lậu người sẽ bị phạt tù có thời hạn đến 3 năm.

*****

Để kết tội buôn lậu người, việc vượt biên thành công là không cần thiết. Như vậy, người phạm tội buôn lậu dù có sự trợ giúp của thủ phạm, người buôn lậu cũng không thể tìm cách vượt biên (ví dụ bị công an bắt giữ tại tuyến biên giới nội địa).

Theo thông lệ tư pháp ở Hungary, việc hỗ trợ vượt qua biên giới quốc gia bởi một người khác vi phạm các quy định của pháp luật có thể không chỉ được cung cấp bằng cách thực sự vượt qua biên giới quốc gia, mà còn bởi tất cả các hình thức tham gia tích cực vào liên kết sự kiện và hành vi.

Hỗ trợ là sự tạo điều kiện thực tế và phù hợp để việc vượt biên thành công, có thể mang tính chất vật chất (ví dụ: vận chuyển đến biên giới, hộ tống qua biên giới) hoặc tâm lý (ví dụ: lời khuyên về nơi tốt nhất để qua biên giới, chỉ dẫn).

Nếu bạn, người thân hoặc bạn bè bị nghi ngờ phạm tội buôn lậu người ở Hungary, hãy liên hệ với Công ty Luật Kecser để được hỗ trợ chuyên nghiệp và bào chữa một cách hiệu quả.

Trang web này sử dụng cookie.

Để tiếp tục sử dụng trang web, bạn đã chấp nhận sử dụng cookie.

Chi tiết